1.     Käyttöehdot

Lawely.io on palvelu (”Palvelu”), jonka avulla ajoneuvoa koskevan kaupan osapuolet (”myyjä” ja ”ostaja”) voivat toteuttaa kauppaprosessin tai sen osan sähköisesti digitaalisella Lawely.io-alustalla (”Alusta”). Palvelun avulla osapuolet voivat hoitaa turvallisesti ja vaivattomasti muun muassa kauppaan liittyvän rahansiirron, ajoneuvon rahoituksen, kauppa- ja luovutussopimuksen, huoltosopimuksen sekä takuun. Lawely.io on palvelu, jonka hallinnoijana toimii Huddle Finland Oy.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan ostajiin ja myyjiin, jotka käyttävät Palvelua ajoneuvon kauppaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan Lawely.io:n Palvelun Käyttöehtoja.

2.     Palvelun sisältö

Palvelussa Myyjä ja Ostaja voivat Alustalle kirjautumisen jälkeen sähköisesti laatia valmista pohjaa käyttäen ajoneuvoa koskevan kauppakirjan. Osapuolilla on mahdollisuus muokata kauppakirjan tietoja. Osapuolet voivat sopia muista kaupan ehdoista, kuten talvirenkaiden kuulumisesta kauppahintaan, kauppakirjan vapaissa tekstikentissä. Kun osapuolet ovat sopineet kaupan ehdoista, lähetetään kauppakirja hyväksyttäväksi molemmille osapuolille. Käytännössä myyjä myy auton Huddle Finland Oy:lle (Lawely.io), joka myy auton ostajalle. Tällä tavalla saadaan autoon OP rahoitus, rahoituskasko, kuluttajasuojalain mukainen takuu ja huoltosopimus.

Lawely.io on sopimusosapuolena Myyjän ja Ostajan välisissä sopimuksissa. Lawely.io ostaa auton Myyjältä ja myy sen Ostajalle. Myyjän ja Ostajan välillä sovelletaan niitä ehtoja, jotka sisältyvät heidän ja Lawely.io:n välillä laadittuun sopimukseen. Sopimuskumppanit hyväksyvät nämä ehdot, kun sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Palvelu tarjoaa tietoa kolmansien tahojen/ Palvelun yhteistyökumppanien tarjoamista palveluista ja/tai ohjata Myyjän ja/tai Ostajan näiden tahojen ylläpitämiin palveluihin ja verkkosivustoille. Palvelu ei ole vastuussa yhteistyökumppanien tarjoamista palveluista tai verkkosivuista. 

3.     Palvelun käyttäminen

Palvelun käyttäminen edellyttää, että myyjä ja ostaja kirjautuvat Alustalle kulloinkin voimassa olevalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä (”vahva tunnistautuminen”). Osapuolet ovat vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden kustannuksista.

Palvelun käyttämisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa koskevat viranomaisrekistereissä olevat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot ajoneuvon omistajasta. Edellytyksenä myös on, että Myyjällä ja Ostajalla on oikeus tehdä kauppa.
Lawely.io käsittelee tiettyjä Palvelun käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ja analytiikkatietoja Lawely.io:n tietosuojaselosteen mukaisesti. Lawely.io käsittelee kyseisiä henkilötietoja ja analytiikka tietoja Palvelun tarjoamiseksi, noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteitaan sekä mahdollisia vaateita tai oikeudellisia menettelyjä varten.

Palvelu tarjoaa Myyjälle ja Ostajalle sähköisen Alustan, jossa ajoneuvon kaupan osapuolet voivat toteuttaa kauppaprosessin tai sen osan. Jotta tämä on mahdollista, Alustalle Myyjän, Ostajan tai Palvelun yhteistyökumppanin tallentamat/ilmoittamat tiedot voidaan luovuttaa kaupassa mukana oleville tahoille niiltä osin, kun he tarvitsevat näitä tietoja omaan toimintaansa osana ajoneuvon kauppaprosessia. Nämä tahot toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä niiden käsitellessä henkilötietoja, jotka he saavat osana Alustan kauppaprosessia.

Palvelun käyttäminen voidaan estää, mikäli ostaja tai myyjä ei noudata Lawely.io:n palvelun käyttöehtoja.

4.     Vastuunrajoitukset

Palvelu tarjotaan Myyjälle ja Ostajalle niillä toiminnoilla varustettuna ja sellaisena kuin se kulloinkin on. Lawely.io toimii ainoastaan Palvelun tarjoajana eikä ole vastuussa niistä toimenpiteistä, joita Myyjä ja Ostaja tekevät Palvelua käyttäessään.

Palvelu ei vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta eikä tällaisen tiedon käyttämisestä Myyjälle tai Ostajalle aiheutuneesta vahingosta.

Palvelu ei vastaa toisen palveluntarjoajan tarjoamasta palvelusta tai sen sisällöstä miltään osin, vaikka kyseisen palveluntarjoajan palveluun pääse Alustalla olevan linkin kautta tai muulla tavoin.

5.     Muutokset (käyttöehdot ja toiminnallisuudet)

Palvelu voi muuttaa näit käyttöehtoja ja muutoksista ilmoitetaan 30 päivää ennen uusien käyttöehtojen voimaantuloa Alustalla. Voimassa olevat käyttöehdot löytyvät x paikasta.

6.     Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Käyttöehtojen tulkinnassa ja riitojenratkaisussa sovelletaan Suomen lakia. Riidat pyritään ensin ratkaisemaan neuvotteluilla Lawely.io:n ja Palvelun käyttäjän välillä.

Jos sopimuserimielisyys ei ratkea neuvotteluin, voi Palvelun käyttäjä viedä asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) sen jälkeen, kun on ensin asioinut kuluttajaneuvonnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) kanssa.

Mikäli jokin tai jotkut näiden yleisten sopimusehtojen kohdista tai niiden osa on tai muuttuu pätemättömäksi tai tehottomaksi, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemätön tai tehoton ehto korvataan sellaisella pätevällä ehdolla, joka vastaa sen tarkoitusta niin pitkälti kuin mahdollista. Tämä soveltuu myös siinä tapauksessa, että ehdoissa on puutteita tai aukkoja.